Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) start

Printvriendelijke versie

Op 1 januari 2015 is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gestart. De ANVS richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.

Tot 2015 waren diverse overheidstaken en de kennis over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming verspreid over verschillende instanties. In de ANVS wordt veel van deze kennis en kunde gebundeld in één onafhankelijke autoriteit. Bij de ANVS werken zo’n 120 medewerkers, die de komende jaren gehuisvest zijn in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag. De Autoriteit voldoet aan internationale richtlijnen (zoals die van het atoomenergieagentschap IAEA) en werkt nauw samen met nationale en internationale organisaties. Op de website www.anvs.nl meer informatie over onder meer de organisatie en de taken van de ANVS. Ook staan hier de gegevens die ondernemers nodig hebben om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. De site wordt gedurende het jaar steeds verder ingevuld en uitgebreid.