COVRA

Printvriendelijke versie

Jan Boelen, directeur COVRA

In veel sectoren wordt gewerkt met ioniserende straling of radioactieve stoffen: zowel industriële toepassingen, onderzoek, gezondheidszorg als elektriciteitsopwekking genereren allen radioactief afval. Er zijn in Nederland circa 200 producenten van radioactief afval. Al het radioactief afval wordt centraal ingezameld en voor tenminste 100 jaar geconditioneerd, opgeslagen en beheerd conform het nationale beleid door een organisatie:  COVRA.

COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, is in 1982 opgericht. De organisatie begon met een tijdelijke vestiging in Petten. Sinds begin jaren negentig is het bedrijf gevestigd in Nieuwdorp in Zeeland.  COVRA is verantwoordelijk voor het ophalen, verwerken en opslaan van radioactief afval.

Alle soorten radioactief afval worden ten minste gedurende 100 jaar opgeslagen. Daarna is voor het dan nog steeds radioactieve deel van het afval eindberging voorzien. Gedurende de periode van opslag wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor eindberging van het radioactief afval in Nederland of in multinationale context. COVRA is verantwoordelijk voor het onderzoek en de uiteindelijke eindberging van het afval.

COVRA doet haar werk met circa zestig medewerkers. Zij werken samen met als doel zorg te dragen voor al het radioactief afval in Nederland. Deze zestig mensen voeren verschillende taken uit zoals het onderhouden en beveiligen van de gebouwen, ophalen van radioactief afval, onderzoeken hoe radioactief afval in de toekomst opgeborgen kan worden of het zorg dragen van goede communicatie naar de buitenwereld toe. Wil je meer weten over COVRA of radioactief afval, neem dan gerust contact op.

Meer weten? Kijk op www.COVRA.nl

 

Bekijk of download de brochure over COVRA.
(0 B)