De reactor in Delft

Printvriendelijke versie

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR)

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het Het Reactor Instituut Delft (RID) is in Nederland het universitair centrum voor stralingsgerelateerd onderzoek en onderwijs. Het RID is partner van nationale en internationale universitaire instellingen en draagt bij aan fundamenteel onderzoek op verschillende terreinen. Door een combinatie van expertise, de reactor, de juiste instrumenten en een laagdrempelige toegang is het RID ook het aanspreekpunt van bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve toepassingen die bijdragen aan de efficiëntie, de veiligheid en de innovatie van producten. Bij het RID werken circa 150 mensen.

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het Reactor Instituut Delft is een magneet voor wetenschappers. Zowel aanstormend toptalent als gevestigde wetenschappers voelen zich aangetrokken tot cutting edge onderzoek met unieke apparatuur.

Het RID is toonaangevend in de wereld met de ontwikkeling en productie van instrumenten voor onderzoek met neutronen. Ze worden in tal van onderzoekscentra gebruikt. Doordat in Delft experimentele en fundamentele onderzoeksprogramma’s mogelijk zijn, neemt de Nederlandse onderzoeksreactor een onmisbare plaats in tussen grote internationale instituten.

Voor wie neutronenonderzoek?
Het RID is onderdeel van een internationaal netwerk van topinstituten dat in Delft kennis en instrumenten betrekt voor eigen onderzoek. Het RID draagt bij aan het te ontwikkelen Europese neutroneninstituut European Spallation Source. Voor een grote groep (multinationale) bedrijven is het RID van groot belang bij het ontwikkelen van producten in de voedingsmiddelenindustrie, micro- elektronica, staal- en kunststofproductie etc. In de gezondheidszorg werkt het Reactor Instituut Delft samen met academische ziekenhuizen bij het ontwikkelen van diagnostische en behandeltherapieën voor het bestrijden van onder meer kanker. Voor de energiesector leidt neutronen- onderzoek tot betere methodes voor opslag van energie met waterstof en batterijen.

OYSTER
Door het investeringsprogramma OYSTER waarover het kabinet in 2012 een besluit nam, krijgt het onderzoek in Delft een grote impuls. OYSTER staat voor Optimised Yield- for Science, Technology & Education - of Radiation. Met OYSTER wordt de Hoger Onderwijs onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft  een stuk preciezer en breder inzetbaar. De in de reactor opgewekte neutronen worden met OYSTER door een element met vloeibaar waterstof gekoeld, geremd en ’stuurbaar’ gemaakt in bundels. Hierdoor ontstaan nieuwe en betere meetmethodes waarmee het zelfs mogelijk wordt real time de productie van materialen en voedingsstoffen te volgen.

Nu kunnen er in de HOR alleen op korte afstand van de bron dit soort ’warme’ momentopnames worden gemaakt doordat alleen daar voldoende neutronen worden opgevangen. Door de modernisering met OYSTER heeft de wetenschapper veel minder last van deze beperkingen.

Achtergrond neutronenonderzoek
Neutronen komen vrij bij het splijten van atoomkernen. Deze zeer kleine deeltjes dringen diep door in de materie die er aan blootgesteld wordt. Door veranderingen in snelheid en richting van neutronen te meten als ze op atomen botsen, is de mens in staat om materialen van de binnenkant te bekijken terwijl het materiaal intact blijft. Met de kennis die dit oplevert, kunnen we iets zeggen over het ontstaan van materialen en de processen die hierin een rol spelen. Zo kunnen we materialen naar onze inzichten veranderen en ze de beste eigenschappen geven voor hun functie.