Energie

Printvriendelijke versie

Kernsplijting is een belangrijke energiebron.

Wereldwijd komt ongeveer een zesde van alle elektriciteit uit kerncentrales. In Europa is dat ongeveer een derde.Niet iedereen is enthousiast over kernenergie, het draagvlak is al tientallen jaren lang ongeveer fifty-fifty. Toch is het onwaarschijnlijk dat we het de komende decennia zonder kernenergie zullen redden. De overstap naar duurzame bronnen gaat erg langzaam, terwijl de energievraag in de wereld snel groeit. De grootste groei in kernenergievermogen wordt buiten Europa verwacht (China, India, Latijns Amerika). In Nederland is het aandeel kernenergie bescheiden. Ongeveer vier procent van het totale verbruik in Nederland wordt opgewekt door de kerncentrale Borssele. Daarnaast voeren we ongeveer twee keer zoveel aan kernenergiestroom in.

De kerncentrale in Borssele is de enige werkende kerncentrale in ons land. De enige andere was die van Dodewaard, een kleine onderzoeks- en demonstratiekerncentrale die in 1997 uit bedrijf ging. De plannen om een tweede kerncentrale te bouwen, zijn door onzekerheden vanwege de economische crisis uitgesteld.

De kerncentrale Borssele blijft tot 2034 in bedrijf. Dat is belangrijk omdat deze centrale flink bijdraagt aan het klimaatbeleid doordat de kerncentrale geen CO2 uitstoot. Ook zorgt deze kerncentrale ervoor dat er in ons land voldoende operationele kennis in stand wordt gehouden op het gebied van kernenergie. Zo blijft Nederland en actueel op dit gebied en kunnen we meepraten over nieuwe ontwikkelingen op nucleair terrein. We houden als land de optie kernenergie open. Dat is belangrijk nu de wereldenergievraag zorgelijke vormen dreigt aan te nemen op het moment dat fossiele brandstoffen schaars worden. Met kernenergie kunnen we energie betaalbaar houden zonder het klimaat te belasten. Bovendien krijgen we voldoende tijd om over te schakelen op een groter aandeel duurzame energie.

Na het ernstige reactorongeluk in het Japanse Fukushima, waar een kerncentrale in problemen kwam door een tsunami, is er weer extra veel aandacht voor de veiligheid. Dat heeft er toe geleid dat alle kerncentrales in Europa zijn onderzocht op de marges bovenop de wettelijke veiligheidseisen. Van de kerncentrale Borssele weten we dat hij veiliger is dan de wet voorschrijft. Dat komt doordat de exploitant deze centrale voortdurend verbetert en spiegelt aan de internationale stand der techniek. Meer weten over de kerncentrale Borssele, kijk op www.epz.nl.

 

Meer weten over Fukushima? Raadpleeg hier het factsheet.