Onderzoeksreactor Delft

Printvriendelijke versie
1963

Na de tentoonstelling Het Atoom (op Schiphol) verhuisde de reactor naar de Technische Hogeschool Delft (nu de Technische Universiteit Delft).

Rotsvast vertrouwen

Daar werden onderdelen van de reactor in een barak opgeslagen, de 24 splijtstofstaven verdwenen in een tank onder de grond. Er ging een betonnen deksel op en ieder jaar inspecteerde de Amerikaanse regering de inhoud. Men zag in splijtstof en radioactiviteit nog geen maatschappelijke gevaren. Grondiger veiligheidsmaatregelen werden niet nodig gevonden. Uiteindelijk werd een geheel nieuwe reactor gebouwd voor het Interuniversitair Reactor Instituut (IRI) te Delft. Op 24 april 1963 hielp minister-president Jan de Quay met het ‘kritisch maken’ van de reactor. Studenten stonden in de rij om kerngeleerde te worden, er was een rotsvast vertrouwen in deze energiebron van de toekomst.

Wetenschappelijk onderwijs

De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) was bestemd voor wetenschappelijk onderwijs en het opleiden van een kader voor de nucleaire sector. De reactor is niet bedoeld voor het opwekken van energie, maar dient als neutronenbron voor onderzoek. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap betaalde 90% van de exploitatiekosten en alle Nederlandse wetenschappers konden er terecht voor hun onderzoek. Enerzijds moest worden voorkomen dat technisch talent vanwege het ontbreken van ene eigen reactor naar het buitenland zou uitwijken, anderzijds was duidelijk dat voor elke universiteit een eigen reactor financieel onhaalbaar was.

Oyster

In 1987 maakte het instituut de overstap naar de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en werd de naam gewijzigd in Interfacultair Reactor Instituut (IRI). Per 1 januari 2005 kwam er een einde aan de status van het IRI als instituut binnen de TU Delft. Het IRI werd opgesplitst in het Reactor Instituut Delft (en kreeg zijn oorspronkelijke naam RID terug) en de wetenschappelijke afdeling Radiation, Radionuclides & Reactor (R³), beide onderdeel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. RID bedrijft de HOR en heeft grote plannen voor de toekomst, met meer en nog betere faciliteiten. Dit is het project OYSTER.