Innovatieve kankertherapieën

Printvriendelijke versie

De ontwikkelingen in de nucleaire gezondheidszorg gaan snel. Door de combinatie van betere radioactieve preparaten en tracers en gevoeliger apparatuur zoals detectoren neemt het aantal mogelijkheden voor diagnose en therapie snel toe. Op diverse fronten in de kankerbestrijding worden doorbraken verwacht.

TU Delft belangrijke schakel ontwikkeling nucleaire diagnostiek en theapie
De TU Delft werkt nauw samen met de medische centra Erasmus MC en LUMC in het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC). Doel is om in 2015 in Delft het eerste Nederlandse behandelingscentrum voor protonentherapie te starten. Protonentherapie is een behandeling waarbij tumoren bestraald worden met protonen, in tegenstelling tot conventionele radiotherapie die met fotonen werkt. De behandeling met protonen is minder schadelijk voor het omringende gezonde weefsel, omdat protonen relatief meer straling afgeven op de plaats van bestemming: de tumor. Met protonen kan daarom veel preciezer bestraald worden. Met behulp van een nieuw ontwikkelde gammacamera zouden de protonenbundels tijdens de behandeling nog beter gestuurd kunnen worden.