Jolanda - EPZ

Printvriendelijke versie
Jolanda
Plaatsvervangend reactorfysicus bij EPZ

Naam                      Jolanda
Bedrijf                    EPZ
Functie                   plaatsvervangend reactorfysicus

Ons werk is de kern van het bedrijf
Jolanda is plaatsvervangend reactorfysicus bij de kerncentrale van EPZ in Borssele. Jolanda: "Als reactorfysicus 'regel' ik – samen met m'n collega's – eigenlijk alles wat met de splijtstof in de reactorkern te maken heeft. In de Stop, zoals wij een splijtstofwissel noemen, wordt een deel van de splijtstofelementen vervangen. Alle elementen worden herschikt en we controleren de elementen op beschadigingen en rechtheid. Elementen die 4 jaar in de reactorkern hebben gezeten, worden afgevoerd naar het Franse La Hague. Daar worden ze gerecycled zodat ze hergebruikt kunnen worden. Het vervoer naar La Hague gebeurt per container. Alles wat daarbij komt kijken, verzorgen wij: de juiste elementen in de containers, al het papierwerk en zorgen dat de containers goed afgevoerd worden. Per container met zeven elementen vraagt dat een week of vier werk.
 

Berekenen en adviseren
We hebben ook een belangrijke rol bij het opstarten van de centrale, zoals na een Stop. Wij assisteren dan de medewerkers van de regelzaal. Er moet bijvoorbeeld boorzuur aan het systeem worden toegevoegd om de centrale op te kunnen starten. Wij berekenen en adviseren hoeveel boorzuur toegevoegd moet worden, maar de regelzaal voert de handelingen uit. Bij het opstarten is het tempo waarin de temperatuur wordt opgevoerd belangrijk. Wij geven dan aan dat de eerste 20 procent met maximaal 3 graden per minuut op mag warmen en de volgende 20 procent met 1,8 graden. We berekenen die temperaturen op basis van de splijtstofelementen in de reactor. Een element wat al een paar jaar in de kern zit, is gewend aan de hoge temperatuur. Nieuwe elementen moeten rustig aan wennen.

Beproeven en projecten
Regelmatig voeren we beproevingen uit. Een daarvan is het bewegen van de regelstaven. Die regelstaven kunnen we in de reactor laten zakken om de kettingreactie te stoppen. Het is dus belangrijk dat we zeker weten dat ze het doen voor als het nodig is. Daarnaast draai ik ook mee in verschillende projecten. Vanaf 2014 gebruiken we de gerecyclede splijtstof uit La Hague in de centrale..
 

Iedereen staat voor je klaar
Ik heb de chemieopleiding gedaan en daarna technisch management. Na mijn studie heb ik stage gelopen en gewerkt bij een lab op het terrein van Thermphos. Daarna ben ik drie jaar bij de kerncentrale in Doel gaan werken. Sinds 2011 werk ik bij EPZ. Voor ik aan de slag kon, volgde ik hier ongeveer een jaar de interne opleiding. Ik heb het ontzettend goed naar m'n zin. EPZ heeft een heel open en tegelijk professionele sfeer. Als je ergens een vraag over hebt, kun je overal binnenlopen. Iedereen staat klaar om je te helpen.
 

CO2-vrij
Wat ik mooi vind, is dat we hier op een duurzame manier energie maken zonder CO2-uitstoot. Met m'n werk als reactorfysicus lever ik daadwerkelijk een bijdrage aan het verminderen van het nucleaire afval omdat we de splijtstofelementen laten recyclen.

Meer informatie? www.werkenbijepz.nl