Kerncentrale Borssele

Printvriendelijke versie

Een kerncentrale werkt in principe hetzelfde als een kolencentrale. Het verschil zit hem in de brandstof: uranium in plaats van kolen. Bij een kerncentrale worden in een reactor uraniumatomen gesplitst die warmte produceren. Daarmee maakt de kernreactor stoom die een turbine aandrijft die elektriciteit opwekt. Omdat er in het proces ook radioactieve stoffen ontstaan, heeft een kerncentrale natuurlijk wel meer veiligheidsvoorzieningen dan een kolencentrale.

De kerncentrale Borssele is een drukwater reactor die in 1973 in bedrijf kwam en vervolgens iedere tien jaar met modificatieprojecten aan de stand der techniek is aangepast. De centrale van nu is niet meer zonder meer te vergelijken met die van 1973. De centrale blijft tot 2034 in bedrijf en wordt ook tot die tijd voortdurend aangepast aan de laatste inzichten. Een kerncentrale zet warmte uit het splijtingsproces om in elektriciteit. De kerncentrale Borssele heeft een netto vermogen van 485 MW. Dat is genoeg stroom voor een flinke stad, inclusief trams, treinen en een flinke luchthaven.

Kringlopen
Een drukwater reactor kent twee kringlopen. In de nucleaire kringloop wordt water onder hoge druk door de kernreactor gepompt waarin het kernsplijtingsproces plaatsvindt. Omdat het water onder druk staat, gaat het niet koken. In een tweede kringloop, die niet in contact staat met het nucleaire proces, wordt stoom gemaakt waarmee uiteindelijk elektriciteit wordt opgewekt. Alle nucleaire systemen bevinden zich in het kenmerkende bolvorige gebouw. Deze bol noemen we het containment: dit sterke, hermetisch gesloten gebouw beschermt tegen een ongeluk met de reactor en tegen onheil van buitenaf.

De kerncentrale is uitgevoerd met tal van veiligheidssystemen die er voor zorgen dat de kerncentrale onder alle (ongevals)omstandigheden veilig blijft. Ook is er intern en extern toezicht op de veiligheid. De Nederlandse overheid (Kernfysische Dienst) houdt dagelijks toezicht. De Verenigde Naties (Internationaal AtoomEnergie Agentschap IAEA) doet inspecties en in 2011 heeft de Europese Commissie na de stress test bevestigd dat de centrale veiliger is dan wettelijk wordt geëist. Een onafhankelijke commissie controleert dat de centrale in de top 25 procent veiligste kerncentrales blijft.

Wie hierover meer wil weten, kan terecht op de website van EPZ.

Het productieproces

In het hart van de kerncentrale bevindt zich de “kern”, veilig afgeschermd door staal en beton. In de kern wordt warmte geproduceerd door  in de splijtstof  uraniumkernen te splijten. De warmte wordt opgenomen door water van de nucleaire kringloop. Dat circuleert onder hoge druk door het reactorvat. Met deze warmte wordt stoom gemaakt in de secundaire (niet-nucleaire) kringloop van de stoomgenerator. De stoom drijft een turbine aan. Die zit op een as die een generator aandrijft. De stroom die de generator opwekt, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. De stoom wordt in een condensor gekoeld tot water. Dat koelen gebeurt door koud oppervlaktewater uit de Westerschelde langs het stoomsysteem te voeren.