Milieu

Printvriendelijke versie

Radioactieve stoffen en straling kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Net als met chemische stoffen, gelden voor radioactieve stoffen strenge milieu- en gezondheidsvoorschriften.

Bedrijven die met radioactieve materialen of processen omgaan, hebben veelal een kernenergiewetvergunning. Daarin staat precies omschreven aan welke voorschriften moet worden voldaan en wat de limieten zijn van radioactieve emissies en stralingsdoses. De naleving daarvan wordt door de overheid scherp gecontroleerd.

Natuurlijk
Radioactieve stoffen zijn van nature aanwezig in onze omgeving, ze veroorzaken de zogenaamde ‘natuurlijke achtergrondstraling. Ook uit het heelal bereikt kosmische straling het leven op aarde dat dus gewend is aan deze kleine hoeveelheden. Daarnaast lopen mensen extra blootstelling op door medische handelingen. Tenslotte is er nog een kleine bijdrage van de industrie en de nucleaire sector. Door allerlei voorzorgsmaatregelen is die bijdrage minimaal.

Afschermen en isoleren
De nucleaire sector heeft afgesproken dat alles er op gericht is om radioactiviteit en straling zoveel mogelijk uit het milieu wordt gehouden. Dat gebeurt met afscherming van bronnen en isoleren van radioactieve stoffen. Emissies worden stap voor stap gereduceerd met de introdcutie van steeds betere (filter)technieken. Radioactieve reststoffen worden verzameld, geïmmobiliseerd en centraal verzameld en opgeslagen. Door al deze handelingen is de milieubelasting van de nucleaire sector in ons land gering.

Meten
Radioactiviteit en straling hebben één groot voordeel: ze zijn zeer goed meetbaar. Zelfs de kleinste hoeveelheid of de lichtste dosis is al meetbaar. Iedereen kent het tikkende geluid van een geigerteller. Dat betekent dus dat de controle op de aanwezigheid van radioactiviteit en straling meteen duidelijkheid geeft. Dit ‘meten is weten’ heeft als voordeel dat er gerichte maatregelen mogelijk worden en dat je ook meteen weet wat het effect ervan is.