Nieuwe generatie radio-isotopen

Printvriendelijke versie

Neutronen kunnen complexe structuren radioactief maken zonder ze te vernietigen. Dit biedt goede perspectieven voor nieuwe behandelmethodes voor ernstige vormen van kanker.

Op dit moment werkt het Reactor Instituut Delft samen met academische ziekenhuizen bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie radio-isotopen. Dat zijn, bij wijze van spreken, nucleaire medicijnen die heel precies kankercellen bestrijden zonder gezond weefsel te beschadigen. RID wil zeer zuivere nucleaire medicijnen of therapiestoffen ontwikkelen. In de huidige generatie radionuclides zitten nog veel niet-actieve bestanddelen. Deze hebben soms hinderlijke chemische eigenschappen met ongewenste gezondheidseffecten. Of ze verzadigen nodeloos de te bestrijden tumor waardoor het effect van de bestraling vermindert. Het RID wil in radionuclides de niet-actieve moleculen afscheiden waarna er dus een vrijwel zuivere en zeer effectieve radioactieve stof overblijft. Daarmee worden kankercellen beter bestreden en verminderen de bijeffecten. De vervaardiging van dit soort ’nucleaire medicijnen’ moet in de directe nabijheid van behandelcentra plaatsvinden. De radio-isotopen zijn vaak kortlevend en moeten dus binnen enkele uren toegepast worden in een behandeling, anders verliezen ze hun werking.