Nieuwe ontwikkelingen

Printvriendelijke versie

Het Reactor Instituut Delft (RID) investeert volop in neutronenonderzoek met de onderzoeksreactor. Dit moet nieuwe en verfijndere behandelmethodes opleveren in de strijd tegen ernstige ziektes. Ook leidt neutronenonderzoek tot betere materialen voor de geneeskunde, zoals implantaten die minder kans hebben te worden afgestoten. 

Ook bij NRG in Petten wordt er gericht gewerkt aan een betere ‘nucleaire medicijnkast’. Vaak gebeurt dit samen met de radiofarmacie, zeg maar: de nucleaire apotheker. Die maakt graag gebruik van kennis en kunde die is ontstaan rond de Hoge Flux Reactor.

Implantaten

Voor een kunstheup geldt dat de kwaliteit van de coating bepaalt of hij wel of niet door het lichaam wordt afgestoten. Met de Reflectometer voor Oppervlakten en Grenslagen kan supernauwkeurig de kwaliteit van dit soort kritische coatings worden vastgesteld en het ontstaan van aanslag worden gevolgd. Zo kunnen uiterst dunne lagen en coatings worden bekeken. Het instrument meet hoe neutronen reflecteren onder een uiterst kleine hoek. Hieruit kan worden afgelezen hoe koolwaterstoffen zicht hechten op diverse materialen.

Het onderzoek richt zich overigens niet allen op implantaten. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe magnetische lagen op tapes en harde schijven zich gedragen. Bij de productie van chips worden spiegels gebruikt voor de sturing van extreem-UV-licht. De coatings op deze spiegels zijn uiterst kritisch: de minste aanslag erop vermindert de reflectie dramatisch. Dit kan onderzocht worden met de Reflectometer voor Oppervlakten en Grenslagen.