Nucleair in Nederland

Printvriendelijke versie

Ons land heeft een vitale nucleaire sector met een goede internationale reputatie. Het is een relatief kleine gemeenschap met een zeer internationale blik. Onze nucleaire bedrijven worden breed gewaardeerd om de kwaliteit van hun "kennen en kunnen".

Wat dacht je hiervan?

  • Onze enige kerncentrale in Borssele behoort tot de wereldtop op het gebied van veiligheid;
  • URENCO in Almelo is in de wereld één van de grootste leveranciers van splijtstof;
  • De TU Delft maakt met de Hoger Onderwijs Reactor deel uit van de mondiale keten voor fundamenteel en toegepast neutronenonderzoek;
  • De Hoge Flux Reactor in Petten is een van de grootste leveranciers van grondstoffen voor de kankerbestrijding en een bekende consultant voor kernenergie over de hele wereld;
  • COVRA in Vlissingen exploiteert een unieke manier voor interimopslag van hoog radioactief afval.
  • PALLAS werkt aan de realisatie van een state-of-the-art onderzoeksreactor, geschikt voor zowel de productie van (medische) istopen als voor nucleair technologisch onderzoek

Innovatie en ontwikkeling
Nucleaire technologie wordt breed toegepast in onze moderne samenleving. Van toepassingen in industriële processen tot de ontwikkeling en productie van isotopen voor de gezondheidszorg. Maar ook de ruimtevaart, voedingsmiddelenindustrie en bouwsector profiteren van de mogelijkheden die nucleaire technologie biedt. Nederland heeft een sterke nucleaire kennisinfrastructuur die bijdraagt aan het innovatie- en concurrentievermogen van Nederland. De Position Paper Nucleaire Kennisinfrastructuur in Nederland geeft een heldere visie en strategie ten aanzien van de toekomst van de nucleaire infrastructuur op het gebied van stralingsbescherming & gezondheid, high-tech materialenonderzoek, kernenergie en radioactief afval.

Download de folder over radioactiviteit en Nucleair Nederland
Download de Position Paper Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland
Download de herziene versie van de Roadmap Kernenergie voor onze Toekomst
Download Medical Isoptes (Engels)