Opleidingen

Printvriendelijke versie

Wie werkt of gaat werken in een omgeving waar nucleaire technologie wordt gebruikt, krijgt te maken met radioactieve stoffen en straling. Veilig omgaan met deze stoffen en processen vereist speciale kennis en vaardigheden. In Nederland verzorgt Nucleair Nederland trainingen en cursussen die opleiden voor verschillende niveaus of die bestaande kennis en vaardigheden opfrissen.

Waarom opleidingen nucleaire technologie?
Kerntechnologie staat volop in de belangstelling. Onze samenleving vraagt om een verantwoorde energievoorziening. Ook het ontwikkelen en produceren van isotopen voor de medische sector (kankerbestrijding, diagnostiek) maakt een grote ontwikkeling door. Nucleaire technologie wordt steeds vaker gebruikt voor producties of het meten en regelen van productieprocessen. De behoefte aan geoefende medewerkers met noodzakelijke basiskennis over nucleaire technologie groeit.

Waarom een opleiding via Nucleair Nederland?
De belangrijkste organisaties op het gebied van nucleaire technologie in Nederland werken nauw samen. Het voordeel hiervan is dat zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden worden aangeboden. Docenten - en ook de cursisten - zijn vaak zelf werkzaam bij één van de aangesloten instellingen: Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA), kerncentrale Borssele (EPZ), Nuclear Research and consultancy Group (NRG), Reactor Instituut Delft (RID, TU Delft) en URENCO.

Voor wie zijn de opleidingen bedoeld?
De opleidingen zijn in principe bedoeld voor iedereen die werkt of gaat werken met radioactieve stoffen of nucleaire technologie. Er zijn verschillende soorten cursussen, voor ‘instappers’, gevorderden, specialisten en mensen die vinden dat hun kennis op een bepaald gebied opgefrist dient te worden.