Over Nucleair Nederland

Printvriendelijke versie

Nucleair Nederland verenigt de zes belangrijkste nucleaire bedrijven en organisaties in Nederland.

URENCO, EPZ, NRG, Reactor Instituut Delft, PALLAS en COVRA werken samen in Nucleair Nederland om:

  • de samenleving te voorzien van feitelijke informatie over nucleaire technologie;
  • onderlinge relaties te verstevigen en kennis uit te wisselen;
  • gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Kerntechnologie is een hightech-industrie. Dat betekent kwalitatieve werkgelegenheid. De sector levert kennis, diensten en producten die we keihard nodig hebben. Denk aan medische kennis en producten, elektrische energie, materiaalkennis en analyse- en detectiemethodes voor talloze werkvelden.

De nucleaire industrie is dus een belangrijke sector voor Nederland met veel spin-off en innovatie:

  • robotica
  • procesbediening
  • materiaalkennis
  • stromingsleer (hydro- en aerodynamica)
  • specialismen op het gebied van veiligheid
  • chemie en risicoanalyses

Er werken ruim 1.500 mensen in de Nederlandse nucleaire industrie. Daarnaast voorziet de sector in duizenden arbeidsplaatsen tot ver over de landsgrenzen bij de toeleverende industrie en de sectoren die de eindproducten gebruiken.