PALLAS

Printvriendelijke versie

Hermen van der Lugt: 'De nieuwe multifunctionele reactor, de PALLAS-reactor, stelt Nederland in staat haar nucleaire koppositie te bestendigen en uit te breiden.'

Het is eind 2013 als Hermen van der Lugt aantreedt als nieuwe directeur van een kersverse organisatie: de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (voortaan PALLAS). Hiermee neemt Van der Lugt, als gepromoveerd natuurkundige jarenlang werkzaam geweest in R&D voor de ICT-sector, het stokje over van NRG, dat tot die tijd de activiteiten voor de opvolger van de Hoge Flux Reactor in Petten onder haar hoede heeft.

‘Mijn opdracht is helder’, aldus van der Lugt: het tot een goed einde brengen van de eerste fase van PALLAS. Dit houdt in het aanbesteden, ontwerpen en vergund krijgen van de nieuwe PALLAS-reactor plus het aantrekken van private middelen voor de bouw en exploitatie ervan.' De activiteiten in de eerste fase zijn gefinancierd via een lening van €80M van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland.

De uit Twente afkomstige directeur gaat de uitdaging niet uit de weg. 'Als wij erin slagen om private financiering aan te trekken, is de PALLAS-reactor wereldwijd de eerste onderzoeksreactor die uit de markt wordt gefinancierd. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als investeerders een mooi rendement kunnen maken op de activiteiten in Petten.'

PALLAS is een traject van lange adem. Er zal ongeveer vijf jaar gewerkt worden aan het ontwerpen van de PALLAS reactor. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe reactor - net als de HFR - een ‘pool’-type reactor wordt, met een efficiëntere en effectievere benutting van de flux. Kenmerkend voor het ontwerp van de reactor is de grote flexibiliteit. Op deze manier is het mogelijk om in te spelen op de veranderende markten van de toekomst. De PALLAS markten zijn grofweg verdeeld in: medische isotopen, industriële isotopen en het uitvoeren van publieke en private R&D-opdrachten.

Parallel aan het ontwerp vinden alle vergunninggerelateerde activiteiten plaats. 'De looptijd van vergunningenprocedures is cruciaal in deze eerste fase', aldus van der Lugt. En er zijn nogal wat wetten, besluiten, regelingen en richtlijnen van toepassing op wat PALLAS doet. De belangrijkste in termen van complexiteit en doorlooptijd zijn de kernenergiewetvergunning (KEW-vergunning), de watervergunning voor alle directe waterlozingen en de omgevingsvergunning voor de locatie gebonden activiteiten. De PALLAS-directeur: 'Wij hebben een intensieve samenwerking met alle betrokken instanties om de procedures correct en op tijd te doorlopen.' Zeer belangrijk hierin is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor de kernenergiewetvergunning.

Voortgang op het ontwerp en de vergunningverlening zijn, naast een goed vooruitzicht op de markten waar PALLAS zich gaat begeven, belangrijke randvoorwaarden om tot een goed investeringsvoorstel aan de toekomstige financiers te komen. 

Voor meer informatie, zie www.pallasreactor.com