Werk & opleidingen

Printvriendelijke versie

Nucleair Nederland verenigt URENCO, EPZ, NRG, Reactor Instituut Delft en COVRA. Kerntechnologie is een hightechindustrie met hoogwaardige werkgelegenheid. De nucleaire sector draagt bij aan de kenniseconomie in ons land.

Door haar geografische spreiding zorgt de nucleaire sector mede voor een belangrijke ondersteuning van de kwetsbare regionale economieën in het noorden, oosten en zuidwesten van ons land. Ook versterkt de nucleaire industrie de internationale wetenschappelijke samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen en de deelname aan Europese en mondiale onderzoeksprogramma’s. De nucleaire industrie is een belangrijke werkgever voor Nederland. Zij biedt mogelijkheden voor allerlei technisch talent op MBO, HBO en universitair niveau. Denk aan vakgebieden als:

  • Fysica;
  • Elektrotechniek;
  • Werktuigbouwkunde;
  • Robotica;
  • Algemene operationele techniek;
  • Procesbediening;
  • Materiaalkennis;
  • Stromingsleer (hydro- en aerodynamica);
  • Technische specialismen zoals op het gebied van veiligheid, chemie en risicoanalyses;
  • Security.

De carrièrekansen zijn goed. Banen hebben vaak een technische, wetenschappelijke of internationale dimensie. Binnen de bedrijven worden opleiding en scholing gestimuleerd met goede regelingen en interne cursussen. Er werken ruim 1.500 mensen in de Nederlandse nucleaire industrie, nog afgezien van de toeleverende industrie of de mensen die de eindproducten gebruiken.

Geinteresseerd in kerntechniek? Bekijk dan eens de Cursus Nucleaire Technologie van Nucleair Nederland. Je kunt hier de informatie downloaden.