Werkgevers

Printvriendelijke versie

URENCO, NRG, EPZ, COVRA en RID bieden directe werkgelegenheid aan ongeveer 1.500 mensen. De indirecte werkgelegenheid in de keten van toeleveranciers en afnemers is echter vele malen groter. De nucleaire industrie is een katalysator voor diensten en producten die worden geleverd aan en door andere segmenten van onze economie.

Zo stimuleren bijvoorbeeld resultaten uit nucleair onderzoek medische en technologische innovaties. De productie van medische isotopen maakt medische behandelingen in behandelcentra van ernstig zieken mogelijk. Werkwijzen zoals risico-analyse en –beheersing vinden hun weg naar andere industrieën. Onderhoud en de continue verbetering van nucleaire installaties zorgt voor innovatie en werkgelegenheid bij technische toeleveranciers. Uit nucleair onderzoek ontstaan nieuwe inzichten en kennis over materiaaleigenschappen en detectiemethodes die hun weg vinden naar allerlei toepassingen.

Wie wil werken bij een van de bedrijven van Nucleair Nederland, kan terecht op de onderstaande websites: